Takkies Hondenschool / Coaching                                     

 Clicker versus stem

Het uitgangspunt van de clicker is dat een hond gedrag graag zal herhalen als hem dat iets oplevert. Van dit principe maken we bij het trainen al langer gebruik, maar bij de methode met de clicker staat dit uitgangspunt centraal. Met behulp van de clicker wordt het gewenste gedrag "gemarkeerd" - d.w.z. op dat moment bevestigt u dat u blij bent met het getoonde gedrag van de hond -, waarna de hond wordt beloond voor het gewenste gedrag.

In tegenstelling tot de stem klinkt het geluid van de clicker in alle omstandigheden altijd hetzelfde. Het zou inderdaad mooi zijn als u uw stem altijd op dezelfde toonhoogte zou kunnen houden als u de hond een verbaal commando geeft of hem juist uitbundig prijst voor zijn gewenst gedrag, maar in de praktijk werkt dit niet.

De clicker is een uitvinding van Karin Pryor, die met behulp van dit apparaatje dolfijnen trainde en welk apparaatje vervolgens ook werd ingezet bij het aanleren van bepaald gedrag bij diverse diersoorten en waaronder dus ook de hond.

Waarom werkt de clicker zo goed?

 Volgens gedaan onderzoek wordt het geluid van de clicker door een bepaald deel van de hersenen verwerkt.

Het gedeelte van de hersenen dat dit doet wordt de amygdala genoemd. De amygdala bevat het reflexmatige deel van de hersenen.

Het gesproken woord gaat weer naar een ander deel van de hersenen, dat de cortex wordt genoemd. Een hond heeft wel een goed geheugen, maar kan zeker geen zaken beredeneren, daar heeft hij gewoonweg de hersenen niet voor. Een hond kan ook niet echt woorden leren, hij herkent eigenlijk de klank van het verbale commando. Een hond is wel heel goed in het interpreteren van onze lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en onze stemmingen.

          

Vaak geven eigenaren aan dat hun hond er niets aan vindt, maar eigenlijk bedoelen ze te zeggen dat zij het zelf een heel gedoe vinden om ermee te werken. Het is inderdaad wel even wennen, want er is van alles waar u rekening mee moet houden, u heeft de hond aan de lijn als u buiten oefent, lekkers of zelfs een speeltje en bovendien heeft u die clicker bij u.